maartje kleinmaartje groot

Maartje Sijm:

Wat heb je nodig om je doel te bereiken?

Deze vraag stel ik als ik een klas met kinderen op de basisschool binnenkom, met wie ik een onderneming ga opzetten. Ik stel hem ook aan de man of vrouw die Nederlands wil leren of taalvaardiger wil worden. Ik stel hem aan de student die ik begeleid in het hbo en zijn scriptie moet schrijven. Ook de leerlingen in het VO vraag ik: wat heb je nodig om je doel te bereiken?

Kom, dan gaan we een plan maken! Iedereen kan wat, daar ben ik van overtuigd. Samen gaan we op zoek naar jouw kracht en jouw talent. Alles wat ik doe is maatwerk, daarmee hebben we de meeste kans om je doel te bereiken. De weg ernaartoe is even belangrijk als het doel zelf. Daarom probeer ik die weg zo inspirerend en motiverend mogelijk te maken. Ik help je een eindje op weg en probeer je zoveel mee te geven, dat je het daarna zelf kan.

Ik ben Neerlandica, afgestudeerd in de schriftelijke taalbeheersing aan de Vrije Universiteit en vind taal het leukste wat er is. Of het nu gaat om de mondelinge taalontwikkeling van tweejarige peuters, om kinderen op de basisschool die een onderneming op gaan zetten of om jongeren en volwassenen die Nederlands willen leren of daar beter in willen worden.