maartje kleinmaartje groot

Over Maartje Sijm:

Ik ben Neerlandica, afgestudeerd in de schriftelijke taalbeheersing en werk als docent op de pabo. Naast mijn werk als pabodocent heb ik op verschillende basisscholen, samen met de kinderen van groep 7 en 8, leerlingondernemingen opgezet: een naai-atelier, een technisch bedrijf, een orkest, de redactie van een tijdschrift. Waar het gaat over taal, neem ik zelf ook de praktische uitvoering op me. Met de directie van de basisschool overleg ik wat de doelen zijn en op welke manier we deze het beste kunnen behalen. We werken met de kerndoelen in de hand en streven naar een hoog leerresultaat.

Ik help scholen die een ondernemender profiel willen, maar niet weten hoe dit vorm te geven. We gaan samen op zoek naar antwoorden op de vragen: wie zijn we, waar staan we voor en waar willen we naartoe? Aan de hand van zes sleutelvragen komen we tot een helder beeld van de school aan de hand waarvan keuzes voor het onderwijs gemaakt kunnen worden. De cursus Schoolprofilering die ik heb gevolgd, vormt voor mij een goede basis.

Ook geef ik workshops op basisscholen over ondernemend onderwijs en taal: hoe kun je op een ondernemende manier werken aan de kerndoelen Taal?

Op de pabo van Hogeschool Inholland in Alkmaar heb ik de module Ondernemend Leren opgezet en studenten begeleid bij het ontwerpen van ondernemend onderwijs.

Ook zet ik samen met studenten ondernemingen op, zoals de krant voor nieuwe eerstejaars.

  

judith klein

Judith groot

Over Judith Kat:

Ik heb Nederlands gestudeerd aan de UvA, mijn afsudeerrrichting was Taalbeheersing. Na mijn studie werkte ik een jaar in het VO. In 1993 startte mijn carriere als docent aan het hbo. Ik heb gewerkt als docent Communicatie/Taalbeheersing bij BE, MER, Techniek, SPH, MWD en sinds tien jaar werk ik als docent Taal aan de pabo van hogeschool Inholland.

Op de pabo maakte ik kennis met ondernemend leren: een onderwijsvisie die mij op het lijf geschreven is. Ik hanteer daarbij het principe “teach as you preach’: wat ik wil dat de pabo-studenten met kinderen in het PO doen, doe ik als docent ook zoveel mogelijk zelf op de pabo. Dat heeft als mooie resulaten gehad: tweedejaars pabostudenten bezochten al drie keer tweedekamerlid Loes Ypma van de PvdA in de fractiekamer van de PvdA om een betoog aan te bieden en te discussieren over de zorgen van de studenten over het (basis)onderwjs. Daarnaast hebben we al drie keer een debattoernooi georganiseerd: tweedejaars pabo studenten uit Alkmaar debatteren met tweedjaars pabostudenten uit Haarlem.

In 2014 ben ik mijn eigen onderneming gestart: KatWijs: bureau voor (hbo) studiebegeleiding (www.katwijs.nl) . In 2015 werd Maartje Sijm mijn collega bij KatWijs.

  

Piet Conijn

Over Piet Conijn:

Tot 1995 docent aan de opleiding voor leraren basisonderwijs in Alkmaar en
hoofd van de afdeling nascholing.

Daarna was hij oprichter van De Educatieve Stad, bureau voor educatief ontwerpen.

Samen met zijn naaste collega Marianne Schuurmans publiceerde hij diverse boeken over talentontwikkeling, ondernemend leren en schoolprofilering.

In opdracht van het Min. van OC en W en Economische zaken beijverden ze zich voor de introductie van het ondernemend leren in het Nederlandse onderwijs.