3. Foto-expositie fotoexpositie3 1web

De tentoonstelling is klaar en wordt vandaag geopend!

Het is een prachtig geheel geworden. De pandabeer van het WNF opent de tentoonstelling en alle kinderen voeren hun taak met vol enthousiasme uit: de gidsen leiden de ouders en belangstellenden rond, de kaartjesverkopers doen goede zaken, de catering heeft het druk etcetera. Veel bezoekers kunnen bijna niet geloven dat de kinderen alle foto’s zelf hebben gemaakt!
De foto van het hertje en het bijschrift.. hoe mooi!

fotoexpositie3 3web

fotoexpositie3 2web

2. Foto-expositie


De kinderen hebben ontzettend veel werk verricht. Op een mooie zonnige winterdag hebben ze hun foto’s gemaakt in de duinen. Nu zijn ze bezig met het maken van de uitnodigingen, de speurtocht, de catering… De opening van de expositie is al snel en er is nog veel werk aan de winkel! Ook hebben we met elkaar gepraat over hoe het is om samen te werken en dat ieders inbreng nodig is om het einddoel te bereiken.
BernardusBernardus1

1.  Foto-expositie

De kinderen uit groep 7/8 van meester Martijn van de Bernardus gaan zelf een natuurmuseum maken! De kinderen hebben als start van het project de film ‘De Nieuwe Wildernis’ bekeken. Ze zijn door de film geïnspireerd geraakt, zeker toen Martijn vertelde dat ze een eigen museum gaan maken. De kinderen zijn meteen gaan brainstormen over wat er allemaal moet gebeuren voordat het museum geopend kan worden. Wat wordt er tentoongesteld? Hoe komen we bijvoorbeeld aan foto’s? Wie worden er de gids? En is er ook een catering, een catalogus en waar zal de tentoonstelling kunnen worden georganiseerd, etcetera. De kinderen creëerden zo verschillende taken. Daar mogen ze op solliciteren! En, niet onbelangrijk: de kinderen willen ook geld verdienen met het museum en dat geld aan een goed (natuur)doel geven. Ze gaan samen nog bedenken welk doel dat wordt.

fotoexpositie

Ga naar boven