Wat is ondernemend leren

Eigenaarschap

Ondernemend leren draait om eigenaarschap. Motivatie is een voorwaarde om te leren. Eigenaarschap is een belangrijke stimulans bij het ondernemend leren. Wie zijn zinnen op iets heeft gezet, heeft als het ware de motor van het leerproces op gang gebracht. Eigenaarschap veroorzaakt verantwoordelijkheidsgevoel.

Concreet en realistisch doel

Ondernemend leren heeft een concreet en realistisch doel. Ondernemend leren is gericht op iets van waarde in het nu, iets wat echt is: echte mensen, echte dingen, een concreet doel van betekenis. Dat kan een product zijn, een presentatie, een voorstelling… Met ondernemend leren bedoelen we niet 'leren voor later'

Ondernemend leren streeft naar een maximaal leerrendement. Nieuwsgierigheid, afwijking van de norm, eigenwijsheid en ambitie zijn waardevol. Ondernemend leren, gedreven door motivatie, leidt tot een hoog of maximaal leerrendement. Ondernemend leren spreekt talenten en kwaliteiten aan van leerlingen om het einddoel te bereiken.

Talentontwikkeling

Ondernemend leren draagt bij aan talentontwikkeling. Talentontwikkeling is geen automatisch proces en geen kwestie van 'natuurlijke ontplooiing'. Talenten worden ontwikkeld door ze te gebruiken, door het uiterste van je kunnen te geven en daarmee de grens van wat je kan voortdurend te verschuiven. Waar leerlingen aanvankelijk niet toe in staat zijn, lukt later wel.  Talentontwikkeling heeft te maken met de binnenkant van het ontwikkelingsproces, het resultaat ervan wordt zichtbaar aan de buitenkant: het meesterschap.

Meesterschap

Ondernemend leren streeft naar meesterschap. Ondernemend leren leidt tot meesterschap. Met het woord meesterschap bedoelen we niet alleen een hoge vorm van kennis of kunde, maar ook de verbinding met andere aspecten van de persoon: toewijding, creativiteit, zelfvertrouwen.

Persoonlijke ontwikkeling

Ondernemend leren draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. Ondernemend leren is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Daarmee krijgen leerlingen mogelijkheden voor medeverantwoordelijkheid, initiatief, betrokkenheid en inspraak, het openen van leertrajecten, erkenning van kwaliteiten. De essentie van het leer- en ontwikkelingsproces in school hangt samen met de persoonlijke groei.

Continu proces

Ondernemend leren is een continu proces. Het stopt niet bij het einde van een studieprogramma, maar roept direct daarna nieuwe leervragen en nieuwe leerbehoeften op.