maartje kleinmaartje groot

Maartje Sijm:

Wat heb je nodig om je doel te bereiken?

Deze vraag stel ik als ik een klas met kinderen op de basisschool binnenkom, met wie ik een onderneming ga opzetten. Ik stel hem ook aan de man of vrouw die Nederlands wil leren of taalvaardiger wil worden. Ik stel hem aan de student die ik begeleid in het hbo en zijn scriptie moet schrijven. Ook de leerlingen in het VO vraag ik: wat heb je nodig om je doel te bereiken?

Kom, dan gaan we een plan maken! Iedereen kan wat, daar ben ik van overtuigd. Samen gaan we op zoek naar jouw kracht en jouw talent. Alles wat ik doe is maatwerk, daarmee hebben we de meeste kans om je doel te bereiken. De weg er naartoe is even belangrijk als het doel zelf. Daarom probeer ik die weg zo inspirerend en motiverend mogelijk te maken. Ik help je een eindje op weg en probeer je zoveel mee te geven, dat je het daarna zelf kan.

Ik ben Neerlandica, afgestudeerd in de schriftelijke taalbeheersing aan de Vrije Universiteit en vind taal het leukste wat er is. Of het nu gaat om de mondelinge taalontwikkeling van tweejarige peuters, om kinderen op de basisschool die een onderneming op gaan zetten of om jongeren en volwassenen die Nederlands willen leren of daar beter in willen worden.

 

judith klein

  Judith kat:Judith groot

 Het verschil maken’, dat is voor mij altijd het uitgangspunt. Als ik leerkrachten train, als ik studenten coach, als ik kinderen begeleid bij het ondernemend leren, dan gaat het er wat mij betreft altijd om dat de bijdrage die ik lever de leerkrachten, de studenten en de leerlingen een stap verder helpt. Dat betekent voor mij scherp kijken, goed vragen en doorvragen en goed aansluiten bij wat de ander nodig heeft. En wat is dan het effect? Vaak is dat ‘the magic’. De leerling ervaart opeens dat het haar wèl lukt een mooie mail te sturen naar de wethouder en dat die dan ook echt komt om het project te openen! De student lukt het nu wèl om een goede planning te maken en zo het tentamen te halen en de leerkracht stelt nu vragen aan de student, waardoor ze zèlf gaat nadenken en zo een betere stage loopt! Als dit het effect kan zijn van mijn bijdrage, dan is mijn missie geslaagd.

Ik ben afgestudeerd aan de UvA in de Nederlandse Taal- en letterkunde en ben daarna ruim twintig jaar werkzaam geweest in het hbo als docent Taal/Communicatie aan vooral de pabo. Sinds 2017 werk ik als zzp’er. Ik train leerkrachten, ik coach studenten en ik begeleid leerkrachten en directeuren bij het tot stand komen van projecten ondernemend leren.