Ontwerpateliers

Word Educatief Ontwerper!
Een educatief ontwerper is te vergelijken met een grafisch ontwerper, een bouwkundig of industrieel ontwerper. Ontwerpers proberen mensen te raken met een verrassende vormgeving: een originele uitgave van een boek, een in het oog springend gebouw, een aansprekend ontwerp voor een site.

Bij educatieve ontwerpen gaat het om de vormgeving van een boeiend leertraject.
Een goed educatief ontwerp draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Voor de leerlingen wordt leren interessant en zinvol. Er zijn veel soorten educatief ontwerpers, die elk een eigen voorkeur en een eigen ontwerprepertoire hebben. Er zijn verhalenvertellers, onderzoekers, tekenaars, ontwerpers van reizen, festivals en wedstrijden. Ieder probeert op zijn manier een verrassend leertraject voor de leerlingen
uit te zetten. Educatief ontwerpen maakt het beroep van leraar tot iets moois en draagt bij aan een bijzondere vorm van vakmanschap.

Inhoud Ontwerpateliers:
In ieder ontwerpatelier staat een bepaalde vakinhoud centraal: muziek, taal, natuuronderwijs. Deze vakinhoud koppelen we aan een concreet eindproduct: een leerlingbedrijf, een orkest, een tijdschrift, een natuurpad. Onze voorbeelden uit de praktijk vormen het uitgangspunt voor de eigen ontwerpen van de leerkrachten. Tijdens het Ontwerpatelier wordt er een educatief ontwerp uit de praktijk geïntroduceerd. Daarna ga je aan de slag met een concrete opdracht voor een eigen ontwerp voor je school.

Voor wie
De Ontwerpateliers zijn bedoeld voor teams in het PO en VO. Na een intakegesprek maken we een Ontwerpatelier op maat, passend bij de vraag van het team. Een Ontwerpatelier duurt doorgaans een dagdeel.