Ondernemend Profiel

"Onze bedoeling moet blijken uit wat we doen.”
Om bedoelingen van onderwijs op een school zichtbaar te maken, zijn keuzes nodig. Een schoolteam dat begint met profilering zal zich moeten bezinnen op vragen als: wat doen we wel en wat niet in ons onderwijs? Waar liggen onze prioriteiten, wat vinden we voor onze kinderen vooral belangrijk? Deze vragen gaan over de verschillende aspecten van onderwijs:

  • hoogtepunten van het onderwijs
  • schoolcultuur
  • kwaliteit van de leerkrachten
  • inrichting van de school
  • buitenschoolse partners
  • eindprofiel van de leerling

Voor een heldere, goede profilering streven we naar een duidelijke samenhang tussen deze aspecten.
Een profiel heeft een toekomstgericht karakter en het onderwijs dat er uit voortvloeit moet een weergave van dat profiel zijn: “onze bedoeling moet blijken uit wat we doen”.