Talentenklassen

Talentontwikkeling
De Talentenklas gaat uit van de opvattingen van Howard Gardner over meervoudige intelligentie: elk kind heeft een begaafdheidsprofiel met sterke en zwakke kanten.
Kinderen die het bijvoorbeeld op school redelijk doen, maar die een sterke affiniteit hebben met muziek of dans en daarin verder willen gaan. Of die minder goed kunnen leren, maar over een groot technisch inzicht beschikken of een bijzondere aanleg voor sport. Kortom, niet het IQ maar het begaafdheidsprofiel ligt aan de basis van de organisatie in de Talentenklas.
Met de Talentenklas hebben alle kinderen de kans hun talenten te ontwikkelen en tot meesterlijke prestaties te komen.

Hoe ziet een Talentenklas eruit?

De Talentenklas is bedoeld voor de bovenbouw van de basisschool. Eén dagdeel per week, een schooljaar lang, besteedt de groep aan het werken in de Talentenklas. Dit kan bijv. in een naai-atelier, een muziekklas, een klas waar een tijdschrift wordt gemaakt, een judoklas... Kortom allemaal kleine leerlingondernemingen waarin het kind kan werken vanuit zijn of haar talent en passend bij het idee van de meervoudige intelligentie. De Talentenklassen worden gegeven door echte meesters uit het vak. Om te zorgen dat ieders talent tot uiting kan komen, vragen we de kinderen te solliciteren naar de Talentenklas van hun voorkeur. Doordat een Talentenklas een schooljaar duurt, heeft het kind de tijd om zijn talent goed te kunnen ontwikkelen.

Waarom de bovenbouw?
- Kinderen in de bovenbouw zijn in toenemende mate in staat om aan te geven waar hun interesses en talenten liggen (en kunnen dus aangeven in welke Talentenklas zij het beste tot hun recht komen).
- Ze hebben een beginnend identiteitsbesef en proberen een realistisch beeld te vormen van hun eigen toekomst.